För en tryggare vardag

Ny faktureringsadress från 2017-07-12

I syfte att effektivisera vår hantering av leverantörsfakturorna har vi träffat avtal med en extern partner för skanning av våra leverantörsfakturor.

Från och med den 12 juli ska samtliga fakturor skickas till en ny adress där skanning av våra fakturor sker.

Den nya faktureringsadressen är:

AdEx Fastighetsutveckling
FE 5667 motkod 100
831 90 ÖSTERSUND


Ny fakturaadress gäller också till de bostadsrättsföreningar där vi har ekonomisk förvaltning. Se respektive kundsida.

Faktura information

För att kunna hantera era fakturor på säkert och rätt sätt ställer vi följande krav på att fakturorna innehåller nedanstående information. Informationen måste stå på samma position på alla fakturor.
• Fullständigt namn på avsändaren
• Fullständigt och korrekt namn på mottagande bolag
• Bankgiro / plusgiro 
• Fakturadatum
• Förfallodatum
• Totalbelopp
• Momsbelopp
• Referens
• 5-siffrigt ärendenummer
• Leverantörens organisationsnummer
• Uppgift om innehav av F-skattesedel

Observera att den nya adressen endast gäller leverantörsfakturor. All annan post skickas som tidigare till den vanliga adressen (Box 4031, 169 04 Solna). Annan information som t.ex. reklam som bifogas med fakturan kommer att avskiljas från fakturan och sedan kastas.

Som referens ska ni alltid ange namnet på den person som gjort beställningen samt att fakturan skall märkas med ett femsiffrigt ärendenummer


Teknisk förvaltning brf - styrelsens förlängda arm

Läs mer om teknisk förvaltning för brf här.