För en tryggare vardag

Midsommar

Vad tänker du på när du hör ordet midsommar? Blomkransar, sill och färskpotatis, sommarfest med dans runt midsommarstång...En del av dessa traditioner är gamla, andra är relativt nya påfund...


Midsommaröl
Den allra äldsta traditionen som man funnit skriftliga bevis för är faktiskt midsommarölet. De isländska kungasagorna från 1200-talet beskriver hur OlavTryggvasson avskaffade offerölet och istället införde högtidsöl vid jul, påsk och midsommar. I Sverige dricks det mer öl på midsommar än under någon annan högtid.

Midsommarkrans
Även midsommarkransen är en gammal tradition. Enligt gammal folktro var allt som växte i naturen laddade med övernaturliga krafter under midsommarnatten. Genom att samla magin i en blomsterkrans hade mansedan sedan krafter för den kommande vintern. Att lägga den torkade kransen i julbadet var ett sätt att bli frisk och stark. Det är låter väl som ett tips värt att prova?

Midsommareld och midsommarstång
En av de allra äldsta traditionerna vid midsommar är att tända en eld att dansa runt. Traditionen lever fortfarande kvar i Finland, Norge och Danmark. Midsommarstången däremot är en relativt ny sed med ursprung från Tyskland. Traditionen kom till Sverige i slutet av medeltiden.

Sommarsolståndet
Eftersom det finns flera stenmonument som visar att människor i flera tusen år kunnat bestämma vid vilken tidpunkt sommarsolståndet inträffar är det troligt att någon form av firande förekommit kring midsommar långt tillbaka i tiden. Sommarsolståndet är det dygn då solen är uppe som längst, och på de nordligaste och sydligast breddgraderna går den inte ner under horisonten. Denna dag inträffar oftast den 21 juni, och det var troligen detta datum som midsommar firades fram tills Sverige blev ett kristet land på 300-talet. Kyrkan försökte då införliva det hedniska midsommarfirandet med firandet av Johannes döpares födelsedag den 24 juni.

Johannesdagen
Fram till 1952 firades midsommardagen på Johannes döpares födelsedag, den 24 juni, och dagen före firades midsommar. 1953 bestämdes, för att bättre passa arbetsveckan,  att midsommarafton alltid skulle firas på en fredag mellan den 20: e och 26.e juni. 

Midsommar i andra nordiska länder

I Norge och Danmark firar man Sankt Hans aften genom att tända bål och bränna pappershäxor. I Finland tänder man midsommarbål, i de svensktäta delarna av västra finland firar man på liknande sätt som i Sverige, och förstås med midsommar-bastu!