För en tryggare vardag

Ändringar i bostadsrättslagen (BRL)

Den 1 juli 2016 gjordes ändringar i bostadsrättslagen som påverkar styrelsearbetet i BRF. Bland annat ska kallelser och andra handlingar kunna skickas elektroniskt till medlemmarna, till exempel via dator och SMS.

Det blir också lättare att ha icke medlemmar i styrelsen, så kallade styrelseproffs.  Förutsättningen för att kunna tillämpa nyheterna är i de flesta fall att stadgarna ändras.


Ändringarna i bostadsrättslagen gör det möjligt för föreningen att skicka kallelser, stämmomaterial och andra obligatoriska handlingar elektroniskt till medlemmarna. Men viktigt att komma ihåg är att ni måste inhämta medlemmarnas samtycke om att få all information elektroniskt och de som fortfarande önskar informationen på papper ska ha den möjligheten. Den som samtyckt kan när som helst ta tillbaka godkännandet och återgå till att få informationen på papper.


Hur kan detta förenkla förvaltningen?

När man samlar in epostadresser och godkännanden från medlemmar kan man också passa på att förenkla vissa förvaltningsärenden.


T.ex kan man erbjuda undertecknande av handlingar elektroniskt, via bank-id. AdEx erbjuder elektronisk signering av t.ex. överlåtelse och hyreskontrakt. Detta gör processen mycket snabbare vid t.ex. uthyrning av p-platser, när ett gällande hyreskontrakt kan signeras direkt i samband med bokningen.


Läs mer om ändringarna i bostadsrättslagen härKontaktperson Ekonomisk förvaltning

Vill du veta mer om ekonomisk förvaltning?

Läs mer om AdEx Ekonomiska förvaltning för bostadsrättsföreningar här.