För en tryggare vardag

Brf förlorade tvist om vattenskada

En bostadsrättsförening stämde en av sina medlemmar vid Attunda tingsrätt efter att en vattenskada orsakat skador i fastigheten för 120 tusen kronor.Tingsrätten friar kvinnan från ansvar, då det var hennes pappa som försökt stänga av vattnet i källaren, något som hon enligt tingsrätten inte kunde hållas ansvarig för.


Vattnet rann ut i källaren och in i en uthyrd lokal

Kvinnan befann sig själv utomlands när hennes badrum skulle renoveras. Hennes pappa släppte in rörmokaren och gick ned i källaren för att göra vattenavstängning. Enligt uppgift "vred han på flera avstängningskranar". Detta ledde till att vattnet kom att flöda i fel riktning och rann ut i källaren och in i lokal som föreningen hyrde ut till en tandläkare. Både föreningen och tandläkaren drabbades därigenom av vattenskador.

Föreningen ansåg att det var kvinnan som skull ersätta detta eftersom hon inte hade haft rätt att låta stänga av vattnet utan tillstånd från föreningens styrelse. Normalt har man ju också strikt ansvar för de som befinner sig i ens lägenhet enligt bostadsrättslagen.

Kvinnan inte vållade

För att en bostadsrättshavare ska bli ersättningsskyldig vid vattenledningsskada - dvs. vatten som läcker ut från en trycksatt ledning krävs att medlemmen ska ha varit vållande. Enbart försummelse, eller oaktsamhet leder inte till ansvar, utan då skall föreningen ersätta skadan från fastighetsförsäkringen.

Det var enligt tingsrätten inte bevisat att kvinnan verkligen skulle ha gett sin pappa i uppdrag att stänga av vattnet eller att hon ens skulle ha tillåtit detta. Kvinnan kunde därför inte anses vara skadeståndsskyld på grund av eget vållande. Tingsrätten slog fast att kvinnan inte kunde ansvara för sin pappas handlande.

Bostadsrättsföreningens talan ogillades därmed. 
Domen är slutgiltigt fastställd efter överklagan till Svea hovrätt. Högsta domstolen har inte meddelat prövningstillstånd.

Teknisk förvaltning brf - styrelsens förlängda arm

Läs mer om teknisk förvaltning för brf här.