För en tryggare vardag

BRF stämde medlem för att inte ha rensat golvbrunn - nu friad

En bostadsrättsförening i Malmö stämde en medlem med yrkande om att han skulle ersätta föreningens kostnader för vattenskada som drabbat lägenheten under medlemmens.

Föreningen hävdade att medlemmen av oaktsamhet orsakat skadorna genom att inte hålla lägenheten i det skick som krävs, genom att t.ex. inte rensat golvbrunnen. Vid olyckstillfället var det stopp i avloppet, orsaken till detta går isär. Föreningen hävdar att det berodde på medlemmens underlåtenhet att rensa golvbrunnen, försvaret menade att det berodde på brister i avloppssystemet.  Tingsrätten menade att föreningen hade ansvaret för att åtgärda vatten- och avloppssystemet som var "gammalt och undermåligt" och att föreningen underlåtit att informera medlemmarna om de problem som fanns med vatten- och avloppssystemet.
För att medlemmen ska kunna dömas till ansvar för vattenskada krävs att han har varit vårdslös, tingsrätten finner ingen vårdslöshet från medlemmens sida och han frias. Föreningen åläggs att betala
medlemmens rättegångskostnader.

Läs mer på dagens juridik


Teknisk förvaltning brf - styrelsens förlängda arm

Läs mer om teknisk förvaltning för brf här.