Eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Fire ban throughout Stockholm County.

Förvaltningen uppmanar till allmän försiktighet samt moderat vattning då grundvattnet påverkats kraftigt av den extrema hettan.

Kasta inte cigarettfimpar utomhus, de kan orsaka allvarliga bränder. 

Använd askkopp!

 

Mer information finns att läsa på Länsstyrelsens sida; 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-10-eldningsforbud-i-stockholms-lan.html