För en tryggare vardag

Lättare att hyra ut i andrahand

I en remiss som regeringen lämnar till Lagrådet idag föreslår regeringen lagändringar för att underlätta för den som vill hyra ut sin bostadsrätt.

I lagrådsremissen föreslås att det framöver enbart ska krävas "skäl" för en bostadsrättsägare att få hyra ut, mot dagens "beaktansvärda skäl". Den förändrade lagstiftningen innebär enligt regeringen att den enskilde bostadsrättsägaren får större möjlighet att själv fatta beslut om uthyrning av bostaden.
Regeringen vill också att bostadsrättsföreningar ska få rätt att ta ut en mindre avgift av den som hyr ut sin lägenhet. På det sättet kan föreningen kompenseras för det merarbete som en andrahandsuthyrning kan innebära.
Förändringarna är ett led i att luckra upp reglerna för andrahandsuthyrning. Under 2013 gjordes reglerna om för att underlätta för hyresgästen att säga upp kontraktet. Samtidigt fick ägaren till en bostadsrätt möjlighet att ta ut en hyra som motsvarar de fulla kostnaderna för lägenheten.
Målet är enligt regeringen att de nya reglerna ska träda i kraft 1 juli 2014.

Läs mer på Dagens juridik

Teknisk förvaltning brf - styrelsens förlängda arm

Läs mer om teknisk förvaltning för brf här.