För en tryggare vardag

Lägenhetsrenoveringar ställer till det för bostadsrättsföreningar


Många söker inte tillstånd


Den senaste ändringen av bostadsrättslagen gjordes 2003, då utökades möjligheten till egna om- och tillbyggnader i BRF-lägenheter om man först söker tillstånd från föreningens styrelse 
Ett problem med lagstiftningen är att en bostadsrättsinnehavare riskerar väldigt lite med att inte begära styrelsens tillstånd för en ombyggnad.

Om- och tillbyggnader som föreningens styrelse inte har någon dokumentation på leder till att det är väldigt svårt att utkräva ansvar om något går fel. Föreningen har dålig koll på vilket skick lägenheterna är i och vem som har gjort vad.

Gör det enkelt att söka tillstånd


Ett tips är att göra det enkelt för medlemmarna att söka tillstånd och samtidigt få nyttig information om hur ombyggnationen ska göras på rätt sätt. 


Ett annat tips är att inför statuskontroller vid varje överlåtelse så att föreningen får ordentlig dokumentation på lägenheternas skick och kan utkräva ansvar om otillåtna om- och tillbyggnader gjorts.Inför statuskontroll - förebygg vattenskador

Minska kostnaderna för vattenskador och andra renoveringsskador.

Inför statuskontroll vid överlåtelse.

Renoveringsplan -gör det enkelt att renovera rätt

Gör det enkelt för medlemmarna att göra rätt. 

Erbjud en renoveringsplan till de som söker tillstånd för renovering av sin lägenhet.