För en tryggare vardag

Bostadsrätter kan bli beskattade för parkeringsplats

En ny "rättslig vägledning" från skatteverket innebär att bostadsrätter som förändras kan beskattas med full reavinstskatt.

Skatt kan utlösas med fem års retroaktivitet, så den som gjort en ytmässig förändring av sin bostadsrätt eller köpt till p-plats från 2012 och framåt riskerar att bli beskattad med full reavinstskatt för värdeökningen.

Bostadsrätten räknas som ett helt nytt skatteobjekt när villkoren i den ursprungliga upplåtelsen kraftigt förändras. Det kan vara att storleken på lägenhetsytan utökas, men även sådant som parkeringsplats, uteplats eller liknande.
Konsekvensen blir lika dramatisk som att sälja lägenheten och köpa den på nytt. Man får dra av anskaffningskostnaderna, men måste betala skatt på värdehöjningen, trots att man tänker bo kvar i lägenheten.

Mindre förändringar som "mindre förrådsutrymme" eller små förändringar av lägenhetsytor i samband med t.ex. stambyte eller installation av hiss ska inte omfattas av det nya skattekravet.Kontaktperson Ekonomisk förvaltning

Vill du veta mer om ekonomisk förvaltning?

Läs mer om AdEx Ekonomiska förvaltning för bostadsrättsföreningar här.