För en tryggare vardag

Skatteverket granskar BRF

Bostadsrätter kommer att granskas särskilt av skatteverket under 2014.

I år kommer skatteverket att specialgranska avdrag för ROT- och RUT-arbeten i deklarationerna. Bostadsrätter kommer att också att granskas särskilt under året. 

-"Regelverket för utförda arbeten i bostadsrätter är inte helt enkelt. Man kan bara få skattereduktion för rotarbeten som utförs i lägenheten. Ibland kan det vara svårt att avgöra var gränsen för arbeten inne i lägenheten går" säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på skatteverket. 

Områden där det oftare blir fel är arbete med eldstäder, ventilationsarbeten och fönster och dörrar där arbete utförs i lägenheten men också utanför lägenheten.

Teknisk förvaltning brf - styrelsens förlängda arm

Läs mer om teknisk förvaltning för brf här.