För en tryggare vardag

Artikelserie om fastighetsteknik


Här kommer en artikelserie för dig som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening. Fastighetens teknik kommer att belysas ur olika perspektiv, t.ex. uppvärming, ventilation, vatten, avlopp och belysning. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du ingen artikel!

Del 1 Uppvärmning

Del 2. Snö och is

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

BRF-nyheter. AdEx nyhetsbrev för bostadsrättsföreningar

Energibesparing i BRF

Läs mer om hur AdEx arbetar med energideklarationer och energibesiktningar här.