För en tryggare vardag

Snöröjning


Som fastighetsägare är du enligt ordningslagen ansvarig för att snö eller is från ditt hus inte skadar personer eller egendom.

Det innebär att du måste:

  •  Se till att istappar och
snö och is som kan rasa
från taket tas bort.

  • Trottoaren spärras av och
varningsskyltar sätts upp,
när det är överhängande
fara för snöras eller
nedfallande is.


Avspärrningen får bara vara tillfällig – från det faran för snöras
eller nedfallande is blir överhängande och till dess den har hunnit
åtgärdas. Den ska därefter, enligt ordningslagen, avlägsnas ”utan
oskäligt dröjsmål”.

Kostnaden för att ta bort farlig
snö och is är inte oväsentlig. Det är alltså viktigt både för säkerheten och för ekonomin att förhindra att istappar växer till.

När taken ska skottas - tänk på det här!


  • Gator och trottoarer nedanför ska spärras av innan arbetet påbörjas

  • Vid takarbetet ska det finnas minst en vakt på marknivå och två man på taket.

  • De som arbetar på tak ska alltid använda sig av livlinor, se till att det finns säkra infästningspunkter för dessa på taket.

  • Snö och is ska röjas bort från gångar och framför portar innan man lämnar platsen.

  • Se till att de som utför arbetet använder plastspadar och gummiklubbor, inga metallföremål får användas på tak – det kan ge stora vattenskador om takplåt eller tätskikt får huggskador.

Här kan du läsa mer om säkerheten vid skottning av tak på arbetsmiljöverkets sida.

Tips för att minska risken för istappar:


Istappar bildas när snö på taket smälter och rinner ned tilll den kalla takfoten -där den fryser till is. Detta beror ofta på att kalla råvindar värms upp - oftast helt i onödan. Bäst undviks det genom att vinden tilläggsisoleras.

Andra tips är:

  • Sänk temperaturen i huset så att värmen inte letar sig upp till vinden - OBS! Värmen i lägenheterna måste naturligtvis fortfarande vara tillräcklig, men kanske finns det en övertemperatur i trapphus och allmänna utrymmen?

  • Kolla att vindsdörren är tät.

  • Värme på vinden kan ventileras ut genom att man ställer upp takfönster eller takluckor en aning. OBS! Säkra att fönster/luckor sitter fast och inte kan blåsa upp, samt att det inte kan regna in.Observera också att det är viktigt att inte ventilera vinden på sommarhalvåret, då utomhusluften fuktig.Prova AdEx

Kontakta oss för en offert.Teknisk förvaltning brf - styrelsens förlängda arm

Läs mer om teknisk förvaltning för brf här.