För en tryggare vardag

Uppvärmning i flerbostadshus

Uppvärmning är den enskilt största kostnadsposten i flerbostadshus. Att minska energiåtgången för uppvärmingen är den åtgärd som kan ge absolut störst besparing. Samtidigt är det väldigt viktigt för de boendes trivsel att lägenheterna håller en bra temperatur.

Energirådgivning

Kontakta energi- och klimatrådgivare i din kommun. Tjänsten är gratis. Läs mer på energirådgivningen.se


Handbok för bostadsrättsföreningar om energibesparing.
 Läs på skärmen:Ladda ned pdfFjärrvärme vanligast

Ungefär 80% av flerbostadshusen i Sverige använder fjärrvärme för sin uppvärmning. 


Fjärrvärme innebär att fastigheten får värme från vattenrör där det varma vattnet värmer upp vattnet i fastighetens värmerör via en värmeväxlare. 


Med en styrventil bestäms hur mycket av fastighetens vatten som ska gå igenom växlaren. Värmen i returvatten från fastigheten till fjärrvärmenätet tas också tillvara.


Läs mer om fjärrvärme på Svensk fjärrvärmes webbplats


Andra uppvärmningsformer är oljepanna, biobränsle, solvärme och värmepump.


Injustera!

Oavsett vilken uppvärmning du har i din fastighet så är det viktigt att värmesystemet är rätt injusterat – det betyder att flödet i värmesystemet är fördelat så att det blir en bra värmeavgivning i alla utrymmen, det vill säga att alla lägenheter i ett flerbostadshus får en jämn temperatur.

energi

Reglera temperaturen

Se till att inomhustemperaturen inte är onödigt hög. Genom att minska inomhustemperaturen med en grad minskar du värmekostnaderna med cirka 5 procent. Om radiatorerna förses med termostatventiler känner dessa av om det finns andra värmekällor i rummet och stryper värmetillförseln. På så sätt tas värmen från solinstrålning, apparater eller från människorna som vistas i lokalen tillvara.


Vilken temperatur ska det vara i lägenheterna?

Socialstyrelsen rekommenderar att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 23 grader. Temperaturen ska inte varaktigt vara lägre än 18 grader.

Satsa på drift och underhåll

Genom att satsa på drift och underhåll går det att energieffektivisera en hel del. Regelbunden trimning av värmesystemet förbättrar verkningsgraden och minskar energibehovet.

Genom att följa upp driften med hjälp av energistatistik och samtidigt se till att den personal som sköter byggnadens värme- och ventilationssystem har goda kunskaper skapar du bra förutsättningar för att minska utgifterna och miljöpåverkan.

Varför blir det ojämn temperatur på höst och vår?

Under hösten och våren är det alltid besvärligt att reglera inomhustemperaturen, eftersom utomhustemperaturen varierar så kraftigt - upp till 10 grader på ett och samma dygn. Det kan vara frost, minusgrader och stark vind på morgonen och upp till 10 grader, med stark strålande sol som ligger på och värmer genom fönster och väggar under dagen. För att helt kompensera för växlingarna i temperaturen skulle man behöva skicka ut en ”övervärme”. Problemet är att för varje grad ”övertemperatur” ökar kostnaden för uppvärmningen med 5 %, så detta vill man helst undvika.

Varför blir det inte varmt på elementen?

Om din fastighet har återvinning av värme från ventilationen kommer en del av uppvärmningen från tilluften och det behöver då inte gå ut lika mycket värme på elementen. Ett element som är ”ljummet” kan vara fullt tillräckligt för att värma upp fastigheten vid 0-gradig utetemperatur.

Det är låga temperaturer som går ut till elementen när utetemperaturen ligger runt nollan, och blir det varmare under dagen så minskar man värmen ännu mer.

Vad kan vi som bor i huset göra för att förbättra inneklimatet?


Det är många fler faktorer än utetemperaturen som styr vilken temperatur det blir inne i lägenheten. Om solen skiner och det är vindstilla blir det varmare även om temperaturen är låg. Innetemperaturen påverkas också av vilka elektriska hushållsapparater vi har igång, hur många vi är i lägenheten och hur aktiva vi är. Två individer kan dessutom uppleva samma innetemperatur väldigt olika.

Under hösten och våren är det faktiskt inte så dumt att mysa med en pläd i soffan och att ha en kofta att ta till om det blir lite kyligt. Den kan man ju också snabbt ta av sig när värmen kommit igång och det blivit ”övervärme” i lägenheterna. För det är ofta det som händer, värmesystemet skickar ut värme efter utetemperatur, direkt utan fördröjning, men om dessutom solen ligger på så blir det snabbt för varmt istället, och man kanske måste öppna ett vädringsfönster. På så sätt blir det oundvikligen så att man eldar lite för ”kråkorna”.

Under vinterperioden gäller det att behålla värmen i huset så mycket som möjligt. Ska man vädra är det bra om man gör det snabbt med ett korsdrag till exempel, och inte låter fönster stå öppet längre tid. En lägenhet som är nedkyld tar mycket längre tid och energi att värma upp.

Här kan du få fler tips energispartips för boende i flerbostadshus.Prenumerera på vårt nyhetsbrev

BRF-nyheter. AdEx nyhetsbrev för bostadsrättsföreningar

Energibesparing i BRF

Läs mer om hur AdEx arbetar med energideklarationer och energibesiktningar här.

Teknisk förvaltning brf - styrelsens förlängda arm

Läs mer om teknisk förvaltning för brf här.