För en tryggare vardag

Bostadsrättsförening förlorade i HD

En bostadsrättsförening väckte talan mot två av sina medlemmar i tingsrätten. Föreningen yrkade på skadestånd på 50 000 respektive 20 000 kronor. Efter en brand i en grannfastighet var föreningen nödgad att reparera ytskikten i lägenheterna då de blivit rökskadade. Föreningen använde sin fastighetsförsäkring, som dock gjorde åldersavdrag på ytskikten. 

 bostadsrättsförening styrelse förlorar i HD


Bostadsrättsföreningens styrelse krävde medlemmarna på mellanskillnaden

Bostadsrättsföreningens styrelse krävde då medlemmarna på ersättning för åldersavdraget, då värdeökningen när lägenheterna fick nystandard tillföll medlemmarna och inte föreningen.

Föreningens talan bifölls av tingsrätten som menade att föreningen hade rätt till ersättning för den värdeökning och standardförbättring som medlemmarna fått då deras gamla ytskikt ersatts med nya.

Domen överklagades till hovrätten som undanröjde domen med motivering att föreningens ansvar vid brandskada gäller utan någon begränsning.
 
Högsta domstolen menade att föreningen hade rätt att om man så ville återställa lägenheterna till det skick de hade innan skadan istället för till nyskick, alternativt i förväg göra upp med medlemmen om ersättning för återställning till högre standard. Någon ersättningsskyldighet för medlemmen i efterhand ansågs dock inte finnas. Hovrättens dom fastställdes.