För en tryggare vardag

Bostadsrättsförening vann tvist i tingsrätten

Mattias Hammerfelt som stämt sin bostadsrättsförening förlorade i slutet av september målet i Helsingborgs tingsrätt. Bostadsrättsföreningen hade nekat medlemsskap till tre köpare till Mattias bostadsrätt och köpen fick gå tillbaka.


I somrar stämde Mattias Hammerfelt sin bostadsrättsförening i tingsrätten. Han ansåg att föreningen inte haft skäl att neka köparna medlemskap och att han därför lidit ekonomisk skada.

Bostadsrättsföreningen vann i tingsrätten gällande alla tre köp. Enligt tingsrätten har föreningen grundat sina beslut på en "seriös och objektiv prövning av medlemsansökan". Mattias Hammelfelt får därmed betala motpartens rättegångskostnader.

Teknisk förvaltning brf - styrelsens förlängda arm

Läs mer om teknisk förvaltning för brf här.