För en tryggare vardag

Branden spred sig mellan lägenheterna via ventilationen

Räddningstjänsten i Uppsala rapporterar om en brand i ett flerbostadshus där man släckt en brand som uppkommit i köket. den boende hade glömt en kastrull på spisen. Efter att räddningstjänsten släckt branden och lämnat platsen fick man snart ett nytt larm - branden hade spridit sig till lägenheten ovanför via ventilationsschaktet.


Räddningstjänsten i Uppsala rapporterar om en brand i ett flerbostadshus där man släckt en brand som uppkommit i köket. den boende hade glömt en kastrull på spisen. Efter att räddningstjänsten släckt branden och lämnat platsen fick man snart ett nytt larm - branden hade spridit sig till lägenheten ovanför via ventilationsschaktet.

Den drabbade byggnaden var bara några få år gammal. Enligt brandskyddsdokumentation daterad 2004 skulle varje lägenhet vara utförd som egen brandcell enligt brandsäkerhetsklass EI60. Också schaktet där ventilationen från köket gick skulle uppfylla samma klass. 


Undersökningen som gjordes efter branden avslöjade att utförandet av brandskyddet brast på många punkter trots att intyg från sakkunnig bekräftade motsatsen. Det visade sig att byggprojektets brandkonsult inte personligen hade besiktat schakten utan bara undertecknat sitt intyg efter att ha fått felaktig information från berörda entreprenörer.


Läs mer på Tjugofyra7.se.
Läs mer om egenkontroll för fastighetsägare här

Behöver din förening hjälp med att säkerhetsställa att fastigheten är säker för de som vistas i och runt fastigheten?