För en tryggare vardag

BRF-ordförande personligt ansvarig för arbetsmiljöplan

En privat bostadsrättsförening i Helsingborg lät i april förra året renovera föreningens tak, men missade att upprätta någon arbetsmiljöplan. Styrelsens ordförande har nu dömts till 30 dagsböter.  


Många arbetsmiljöbrott leder inte til åtal och domstolsprövning. Om den som gjort fel godtar det strafföreläggande som åtklagaren begärt avskrivs ärendet. Flera bostadsrättsföreningar har dömts att betala företagsbot för att någon arbetsmiljöplan inte upprättas för deras renoveringsarbete.
Beloppet är enligt praxis nu 25 000 kr.  
 
Byggherren (den som beställer ombyggnad eller renovering) är skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan om ett arbete som ska utföras på fastigheten är omfattande eller riskfyllt – redan innan arbetet sätts igång. Åtskilliga bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare känner inte till detta. Nu kan det bli personligt ansvar för styrelseledamöter som inte uppfyller sitt ansvar. Vid större projekt, eller projekt med särskilda arbetsmiljörisker - t.ex. arbete på hög höjd ska alltid en arbetsmiljöplan upprättas. Byggherren ska också utse en byggarbetsmiljösamordnare. Fr.o.m. den 1 januari 2011 finns det krav på att byggarbetsmiljösamordnaren har rätt utbildning och erfarenhet.

Behöver din förening hjälp med arbetsmiljöplanen?

AdEx har byggarbetsmiljösamordnare med BAS-p- kompetens.