För en tryggare vardag

Brf skyldiga att ta hand om grovsopor

Som fastighetsägare ska du skapa möjlighet för de boende att sortera ut grovavfall, farligt avfall, elavfall, kyl- och frys samt batterier. Avfallet ska transporteras bort så ofta att inga olägenheter uppstår för de boende.

 
Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar vill minska sina kostnader som avfallshantering och vill lägga mer ansvar på de boende att själva att transportera sina grovsopor till en återvinningsstation. Men som fastighetsägare har man en skyldighet att tillhandahålla en plats för boende att sortera sina sopor, och också lämna sina grovsopor.

Man kan inte som boende kräva att fastigheten ska ha ett särskilt grovsoprum eller begära hur ofta insamling ska göras eller hur den ska gå till. Men du ska som hyresgäst eller bostadsrättshavare inte själv behöva forsla bort ditt skrymmande avfall.

Teknisk förvaltning brf - styrelsens förlängda arm

Läs mer om teknisk förvaltning för brf här.