För en tryggare vardag

BRF-styrelse dömd till miljonskadestånd

Styrelsen har inte rätt att neka medlemskap i föreningen utan anledning.


Styrelsemedlemmarna i en bostadsrättsförening blev dömda att betala 1,9 miljoner i skadestånd till medlem som skulle sälja sin lägenhet. När styrelsen inte godkände medlemskapet till den första köparen fick köpet göras om senare, till ett lägre pris. Mellanskillnaden och rättegångskostnaderna tilldömdes styrelsen att betala.

Teknisk förvaltning brf - styrelsens förlängda arm

Läs mer om teknisk förvaltning för brf här.