För en tryggare vardag

Dyrt för BRF att neka medlemskap

I slutet av mars 2011 avgjordes ett ärende i Svea hovrätt där en bostadsrättsförening i Bromma dömdes att betala skadestånd på 1,3 miljoner till säljaren där styrelseledamöterna utan skäl nekat köparen medlemskap i föreningen. Ett nytt fall pågår nu i Helsingborg där en bostadsrättshavare fått försäljningen av sin lägenhet stoppad 3 gånger. Troligen är bakgrunden de tilltänkta köparens etniska ursprung. Ingen av de tilltänkta köparna har haft betalningsanmärkningar eller problem med tidigare boende. 


I slutet av mars 2011 avgjordes ett ärende i Svea hovrätt där en bostadsrättsförening i Bromma dömdes att betala skadestånd på 1,3 miljoner till säljaren där styrelseledamöterna utan skäl nekat köparen medlemskap i föreningen. Ett nytt fall pågår nu i Helsingborg där en bostadsrättshavare fått försäljningen av sin lägenhet stoppad 3 gånger. Troligen är bakgrunden de tilltänkta köparens etniska ursprung. Ingen av de tilltänkta köparna har haft betalningsanmärkningar eller problem med tidigare boende.

Styrelsens beslut kan överklagas till hyresnämden

Formellt är det styrelsen som tar beslut om medlemskap i föreningen. Godkänns inte medlemskap ska köpet återgå. Den sökande kan vända sig till hyresnämnden för en prövning av styrelsens beslut. 

Giltiga skäl för att neka medlemsskap

En Brf har stöd i lagen att att neka juridisk person medlemskap. I övrigt är det föreningens stadgar som styr. Medlemskap ska godkännas om villkor för medlemskap i stadgarna är uppfyllda och ”föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare”. 

Grundprincipen i Bostadsrättslagen är att ett bostadsrättsförening är öppen för alla och att en bostadsrättshavare är fri att överlåta till vem han eller hon vill.  

Giltiga skäl för att neka medlemsskap är om den sökande är uppenbart misskötsamt eller insolvent, men även detta skall användas restriktivt. En bostadsrättsförening har alltid panträtt i lägenheten och har förtur före andra fodringsägare för reglering av obetalda årsavgifter. 
Ett alternativ till att vara sträng i godkännande av medlemmar är att istället ha en snabb och effektiv regelring vid obetalda avgifter.

Det går inte att neka en köpare medlemskap därför att säljaren har skulder till föreningen. Medlemmar i föreningen ska vara bosatta i lägenheten, men man får acceptera köpare som har för avsikt att ha annat boende del av året.

Vill du veta mer om ekonomisk förvaltning?

Läs mer om AdEx Ekonomiska förvaltning för bostadsrättsföreningar här.