För en tryggare vardag

Energideklaration bostadsrätt, nytt lagförslag

Boverkets statistik visar att knappt hälften av landets fastigheter inte är energideklarerade. Den första juli kommer en skärpning av lagen och boverket tar över tillsynen som tidigare kommunerna haft. Variationerna är stora mellan kommuner. I Skåne län är endast 28 % av fastigheterna i Helsingborg energideklarerade, i Malmö kommun 70 %.

Energideklaration ska kunna visas vid försäljning av bostadsrätt

En annan förändring i lagen är att inte bara nybyggda fastigheter måste visa energideklarationen för köparen. Även de som är spekulanter på bostadsrätter kommer att ha rätt att ta del av energideklarationen och få veta fastighetens energiprestanda. Låg energiförbrukning kommer att vara en försäljningsargument för den som vill lägga ut sin bostadsrätt till försäljning.

Personlig yrkescertifiering ersätter ackrediterade företag.

Tidigare har företag kunnat bli ackrediterade för att utföra energideklarationer. Kravet är att företaget ska ha minst en anställd energiexpert. Däremot finns inget krav på kompetens hos de som utför deklarationerna. Detta har lett till att många energideklarationer blivit rena "skrivbordsprodukterna" där ingen energibesiktning gjorts i fastigheten. De förslag på energibesparingar som lämnats har varit samma åtgärder för samma typer av fastighetsbestånd. Nu kommer istället kravet på certifiering av företag ersättas med en personlig yrkescertifiering som den som utför energideklarationen måste ha.

Energibesparing i BRF

Läs mer om hur AdEx arbetar med energideklarationer och energibesiktningar här.