För en tryggare vardag

Försäljning av föreningens råvind godkänt i hovrätten

En bostadsrättsförenings stämmobeslut överklagades av flera medlemmar till hyresnämnden och sedan till hovrätten som nu har godkänt stämmobeslutet.

En bostadsrättsförenings stämmobeslut överklagades av flera medlemmar till hyresnämnden och sedan till hovrätten som nu har godkänt stämmobeslutet.

Medlemmarna motsatte sig beslutet med hänvisning till att det skulle leda till ökad insyn och betydande värdeminskning av deras bostadsrättslägenheter. Ett gemensamt pingisrum skulle också byggas om till förråd till de som förlorade sin vindsförråd. Hyresnämnden fann att stämmobeslutet var korrekt fattat och att insynen inte skulle bli större än vad man får räkna med i ett flerbostadshus i tätort. Beslutet överklagades till hovrätten som avslog överklagan och fastställde hyresnämndens beslut.

Teknisk förvaltning brf - styrelsens förlängda arm

Läs mer om teknisk förvaltning för brf här.