För en tryggare vardag

Individuell mätning av varmvatten - snart ett lagkrav

Vattenanvändningen i flerbostadshus är i genomsnitt 60 liter högre per person och dag jämfört med småhus. Det finns ett stort potential för bostadsrättsföreningar att minska gemensamma kostnader genom att få ned förbrukningen av varmvatten.

Ett sätt är att installera energieffektiva blandare. Ett annat sätt är att införa individuell mätning. I många  europeiska länder finns redan lagstiftning med krav på individuell mätning. Anledningen är ett EU-direktiv som syftar att minska koldioxidutsläppen.


Inom en nära framtid kommer det sannolikt ställas krav på individuell mätning även i Sverige. Främst kommer det röra sig om krav på mätning av varmvatten och senare även värme. I samband med ett planerat stambyte kan det vara värt för bostadsrättsföreningen att överväga om det är aktuellt att samtidigt installera vattenmätare i varje lägenhet.


Energibesparing i BRF

Läs mer om hur AdEx arbetar med energideklarationer och energibesiktningar här.