För en tryggare vardag

Ingen skatt på ränteintäkter för BRF:er

En dom från högsta förvaltningsdomstolen den 29 december 2010 innebär att ränteintäkter till den del som hör till fastigheten inte är skattepliktiga.


Enligt en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) den 29 december 2010 ska Bostadsrättsföreningars ränteintäkter vara skattefria. Därmed kan många bostadsrättsföreningar få tillbaka inbetald skatt sedan 2006.

I ett förhandsbesked från 2009 kom Skatterättsnämnden fram till att ränteintäkter på exempelvis en bostadsrättsförenings sparkonto, ska tas upp som inkomst av näringsverksamhet och därmed beskattas. Men Högsta Förvaltningsdomstolen gör nu alltså en annan tolkning av den nya lagen, vilket innebär att bostadsrättsföreningar inte längre är skatteskyldiga för ränteintäkter till den del de hör till föreningens fastighet. 

De föreningar som tagit upp ränteintäkter i deklarationen kan nu vända sig till skatteverket och begära omprövning av skatten retroaktivt från 2006.


Vill du veta mer om ekonomisk förvaltning?

Läs mer om AdEx Ekonomiska förvaltning för bostadsrättsföreningar här.