För en tryggare vardag

Investeringsstöd för solceller kvar till 2016

Regeringen kommer att avsätta 210 miljoner i kommande budget till investeringsstöd för solceller berättar Anna-Karin Hatt i dagens expressen.


Investeringsstödet för den som vill installera solceller på sin fastighet förlängs t.o.m. 2016. Regeringen ger också besked om att man vill skapa en långsiktig lösning för småskalig elproduktion genom att utforma ett system för nettodebitering. 

Nettodebitering innebär att den enskilde elproducenten får en garanterad rätt att föra ut sin el till elnätet och att värdet av den elen kvittas mot värdet av den el som producenten använder från elnätet


Läs mer här.

Behöver din BRf hjälp med energibesparing?

Läs mer om AdEx energiexpert och hur vi arbetar med energibesparing i bostadsrättsföreningar.