För en tryggare vardag

Nya regler för energideklaration

Nu har de nya reglerna för energideklaration i flerbostadshus trätt i kraft. Från den 1 juli är det boverket som ansvarar för tillsynen som kommunerna tidigare har haft. Boverket statistik visar att nästan hälften av landets fastigheter ännu inte har gjort någon energideklaration.

Nu har de nya reglerna för energideklaration i flerbostadshus trätt i kraft. Från den 1 juli är det boverket som ansvarar för tillsynen som kommunerna tidigare har haft. Boverket statistik visar att nästan hälften av landets fastigheter ännu inte har gjort någon energideklaration.

Vad innebär de nya reglerna för bostadsrättsföreningar?

  • Besiktning ska alltid ska utföras vid energideklaration av byggnader.


  • Energiklassning ska likna den som finns för vitvaror med klasserna A-G. Kundens exemplar av skylten ska anpassas efter den nya klassningen.


  • Vid försäljning ska energiprestanda för byggnaden vara framtagen och publiceras i samband med annonsen för försäljningen.


  • Byggnader som ofta besöks av allmänheten och har en golvarea på minst 500 m2 ska energideklareras. Tidigare gick gränsen vid 1000m2.


  • Tillsynen över energideklarationer flyttas från kommunerna till Boverket.


Energibesparing i BRF

Läs mer om hur AdEx arbetar med energideklarationer och energibesiktningar här.