För en tryggare vardag

Nya regler för sophämtning

Se till att din fastighet inte drabbas av stopp i sophämtningen! 

 

Se till att din fastighet inte drabbas av stopp i sophämtningen!

 Från och med årsskiftet kommer Stockholms stad inte lägre att hämta sopor i de fastigheter som har komprimerad 240- eller 350-literssäck. Anledningen är att soppåsarna blir för tunga för sophämtarna att lyfta. Stockholms stad har skickar brev till ca 3000 fastighetsägare om förändringarna.

De bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som ännu inte ändrat på sin avfallshantering riskerar att få sophämtningen stoppad av arbetsmiljöverket.

Kontakta trafikkontoret för hjälp

Ni kan maila trafikkontoret på adressen: verksamheter_avfall@stockholm.se med "utfasning av behållartyp" i ärendefältet. Ange namn, hämtadress, telefonnummer, ev. avtalsnummer och er nuvarande behållartyp. Trafikkontoret eller den entreprenör som sköter sophämtningen hos er kommer att kontakta er inom kort. De kan hjälpa till med förslag på lösningar, platsbesök samt beräkning av sophämtningsavgift.

De långsiktiga lösningar som staden rekommenderar i första hand är stationär sopsug, mobil sopsug/markbehållare eller kärl. Tänk på att samråda med trafikkontoret och få er installation godkänd.

Teknisk förvaltning brf - styrelsens förlängda arm

Läs mer om teknisk förvaltning för brf här.