För en tryggare vardag

Nytt standardavtal för fastighetsförvaltning

Nu är ABFF 12 ute, allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. ABFF 12 kommer att ersätta tidigare standardvillkor ABFF 04 i förfrågningsunderlag och kontrakt gällande fastighetsförvaltningFörändringar i den nya utgåvan är dels en redaktionell förändring innebärande att villkoren nu redovisas i ett kapitel –med paragrafsystem som motsvararAB 04/ABT 06. Genom denna förändring blir regelverket mer överskådligt och därmed mer lättillgängligt. Denna förändring har också inneburit att vissa regler nu fått en annan plats i dokumentet jämfört med tidigare versioner.

Syftet med regelverket är att skapa en klarhet när det gäller tolkning av förfrågningsunderlag och därmed säkerhetsställa en jämförbarhet mellan olika anbud.


De ändringar som genomförts är främst förtydliganden och kompletteringar av de tidigare reglerna. I det första kapitlet klargörs nu uttryckligen i en kommentar att omfattningen av en Entreprenörs åtagande uttryckligen är det som anges samt att handlingarna kompletterar varandra. Ett åtagande eller åtgärd som inte angivits ingår inte. Beställaren har hela ansvaret för omfattningen och kan inte i efterhand hävda att något som inte angivits ska ingå av hävd, sed eller för att Entreprenören "borde har förstått detta".


Att hålla ett startmöte vid början av ett förvaltningsuppdrag har blivit obligatoriskt enligt ABFF.


Du kan köpa ABFF 12 på Svensk byggtjänst här.

Här kan du beställa en handbok om upphandling

Läs eller beställ AdEx lilla blåa - vår enkla handbok om upphandling av förvaltningstjänster.