För en tryggare vardag

Regeringens förslag för bättre bostadsmarknad

Förslaget syftar dels till att underlätta andrahanduthyrning av bostadsrätter, dels att öka nybyggnationen av bostäder.


Förslaget i korthet:

 • Bostadsrättshavare förslås själv få avgöra om lägenheten ska
  hyras ut. Inget tillstånd krävs av föreningens styrelse.
 • Hyressättningen blir friare, även kapitalkostnader får täckas av hyran. Regelverket för besittningsskydd och uppsägningstid
  ska förenklas.
 • Schablonavdraget för skattefri uthyrning höjs från 21 000 kr
  till 40 000 kr.
 • För att öka nybyggnation föreslås en sänkning av fastighetsavgiften från 0,4 till 0,3 % för flerbostadshus.
 • Fastighetsavgiftens takbelopp sänks till cirka 1200 kronor
  per lägenhet.
 • Avgiftsfriheten från fastighetsavgift vid nybyggnation förlängs
  till
  15 år.


Vill du veta mer om ekonomisk förvaltning?

Läs mer om AdEx Ekonomiska förvaltning för bostadsrättsföreningar här.