För en tryggare vardag

ROT-avdrag för arbete som bostadsrättsförening beställt

3 personer har nu fått rätt i kammarrätten gällande sina ROT-avdrag för renoveringsarbeten som de betalt till sin bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen hade beställt renovering i medlemmarnas lägenheter och vidarefakturerat den faktura föreningen fick från byggentreprenören direkt till medlemmarna.  Skatteverket avslog de boendes ansökan om ROT-avdrag och menade att det var bostadsrättsföreningen som var utförare av arbetena, eftersom arbetet var beställt av dem. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som också menade att skatteavdrag inte skulle medges.

Nu har beslutet ändrats av kammarrätten och medlemmarna har rätt att få ROT-avdrag på renoveringsarbetena gjorde i deras lägenheter, även fast det är deras bostadsrättsförening som beställt arbetet.

Läs mer om rättsfallet här

Teknisk förvaltning brf - styrelsens förlängda arm

Läs mer om teknisk förvaltning för brf här.