För en tryggare vardag

Säker advent

I helgen pyntar många sina hem med adventsljusstakar och annan julbelysning. Många bostadsrättsföreningar sätter upp ljusslingor utomhus. Användandet av levande ljus i hemmen ökar. Samtidigt fyrdubblas antalet bostadsbränder som orsakas av levande ljus under december månad. Nu har MSB, brandskyddsföreningen och sveriges räddningstjänster utsett första advent till stora brandvarnartestar-dagen!

 

 Tänk på detta gällande belysning


  • Ljusslingor som ska användas utomhus måste vara IP-klassade så att de tål vatten och kyla. Att använda ljusslingor avsedda för inomhusbruk ute kan göra att skyddshöljet vittrar sönder och de spänningsförande ledningarna blottas. 

  • Gällande inomhusbelysning är det viktigt att tänka på att enbart använda CE-märkta produkter. Omärkta produkter kan leda till att du använder fel lampor vilket gör att det blir för varmt, och material i närheten, t.ex. gardiner kan börja brinna.

Så minskar du risken för bostadsbrand


  • Gå ett extra varv innan du lämnar hemmet. Se till att alla levande ljus är släckta och att spisen är avstängd.

 I dagsljus kan det vara svårt att se så om du är osäker känn lätt med handen.


  • Använd obrännbara ljusstakar och ljusprydnader.


  • Risken för brand är mycket stor om du glömmer ljuset.


  • Se till att brandvarnare, gärna flera, finns i bostaden. Kontrollera också att de fungerar. En brandvarnare ska placeras i taket, läs instruktionerna.


  • Ställ inte gammalt julklappspapper i trapphuset. Om det börjar brinna är detta din flyktväg.


  • Julklappspappret ska inte heller förvaras på balkongen. En felriktad nyårsraket kan starta en brand där.


  • Varje hem bör ha en brandfilt och en sex kilos-pulversläckare. Det är nästan alltid någon annan än räddningstjänsten som släcker en brand.


  • Ring alltid 112 om du upptäcker en brand eller om någon är i fara.

Här kan du se checklista för kontroll av din brandvarnare och annan information om säkerhet i din bostad.