För en tryggare vardag

Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt?

Ett sätt att få fler att vilja engagera sig i styrelsen är att erbjuda ett större arvode. Storleken på arvodet skiljer sig stort mellan bostadsrättsföreningarna. Vissa föreningar ser styrelsearbetet som ett rent ideellt uppdrag och betalar inte ut något arvode alls. Andra föreningar betalar ut upp till 7000 kr per lägenhet i arvode. 

Vad är skäligt för styrelsen i en bostadsrättsförening att ta ut i arvode?

 
Vad är egentligen rimlig nivå på styrelsearvode?  Tyvärr finns det ingen branschstandard att utgå ifrån. Men en beräkningsmodell är att utgå ifrån hur mycket tid styrelsen lägger ned på styrelsearbetet.

Visste du om att styrelsen i en ”typisk” bostadsrättsförening med 44 lägenheter lägger ner i snitt 13 arbetstimmar i veckan? Varav ordförande lägger ner 6-7 timmar i genomsnitt per vecka. 


Det finns olika modeller för att beräkna styrelsearvodet, t.ex. en viss summa per lägenhet, ett prisbasbelopp (44 500:- 2015) per styrelsemedlem, eller en timbaserad ersättning. I länken nedan finns en beräkningsmodell som utgår från en fast del som skall motsvara det ansvar det innebär att sitta i styrelsen och en rörlig del som motsvarar faktisk nedlagd tid. Beräkningsmodellen kan ge en fingervisning om en rimlig nivå och också hjälpa styrelsen när det gäller fördelningen av arvodet inom styrelsen.

Tänk på att det  är alltid stämman som skall besluta om nivån på det totala arvodet. Sedan kan styrelsen besluta om hur arvodet ska fördelas inom styrelsen.Vill du veta mer om ekonomisk förvaltning?

Läs mer om AdEx Ekonomiska förvaltning för bostadsrättsföreningar här.