För en tryggare vardag

Kassör i bostadsrättsförening döms för trolöshet mot huvudman

2012-10-02En styrelseledamot i en bostadsrättsförening som också var föreningens kassör har dömts för trolöshet mot huvudman sedan han fört över en halv miljon kronor från föreningens konto till sina egna konton.

En styrelseledamot i en bostadsrättsförening som också var föreningens kassör har dömts för trolöshet mot huvudman sedan han fört över en halv miljon kronor från föreningens konto till sina egna konton.

Mannen erkände och tingsrätten ansåg att brottet var styrkt. Det har förflutit 4 år sedan brottet begicks. Mannen dömdes till villkorlig dom med 240 timmars samhällstjänst.


Vill du veta mer om ekonomisk förvaltning?

Läs mer om AdEx Ekonomiska förvaltning för bostadsrättsföreningar här.