För en tryggare vardag

Tingsrättsdom, braskaminen ska bort

Bostadsrättsföreningen fick rätt mot medlem, den installerade braskaminen måste nu tas bort konstaterar tingsrätten.

Bostadsrättsföreningen fick rätt mot medlem, den installerade braskaminen måste nu tas bort konstaterar tingsrätten.

Medlemmen hade anmält till styrelsen att man avsåg att installera en braskamin i sin bostadsrätt. Något tillstånd till installationen hade medlemmen inte sökt eftersom man ansåg att braskaminen avsgå en förändring i den egna lägenheten där enbart anmälningsplikt fanns.

Braskaminen anslöts till en rökgång som enbart betjänade den egna lägenheten. 
Tingsrätten konstaterar att eftersom det är bostadsrättsföreningen som försett lägenheten med rökgången och det också är bostadsrättsföreningen som ansvarar för ventilationen var installationen tillståndspliktig.


Teknisk förvaltning brf - styrelsens förlängda arm

Läs mer om teknisk förvaltning för brf här.