För en tryggare vardag

Vad anses som "men i nyttjanderätten" i en hyresrätt

För att en hyresgäst ska har rätt till nedsättning av hyran gäller att det ska vara "men i nyttjanderätten". Två nya rättsfall illustrerar vad som anses som en sådan funktionsnedsättning av hyresgästen ska har rätt till hyresreduktion.


Liten spis är men i nyttjanderätten..
En hyresvärd bytte ut spisen i en hyresrätt då den gamla spisen var trasig. Den nya spisen var emellertid mindre än den gamla och lämnade en tio centimeter bred glipa mellan vägg och spis. Den nya spisen hade dessutom bara tre plattor, att jämföra med den gamla spisens fyra.
Hyresnämnden fann att den nya spisen, som var uppenbart avsedd för enmanshushåll, inte kunde anses ha avhjälpt bristen med den gamla, trasiga spisen. Nämnden ålade därför hyresvärden att inom en månad byta till en spis av motsvarande modell som den tidigare.
Hyresvärden överklagade och uppgav bland annat att treplattorsspisen var mycket vanligt förekommande inom allmännyttiga lägenheter i samma område samt att det inte finns någon som använder fyra plattor samtidigt. Hovrätten delar dock uppfattningen att hindret i hyresgästens nyttjanderätt inte avhjälpts genom den nya spisen och avslår därför överklagandet.

Läs mer på dagens juridik

...men en rökande granne är det inte
En hyresgäst i Årsta menar att cigarettrök från lägenheten under kom in hans lägenhet och att hyresvärden skulle föreläggas att åtgärda bristerna. Hovrätten avslår nu mannens överklagande.
Hyresvärden medgav att det funnits ett fel i ventilationen i badrummet men att detta åtgärdats i november 2009. Inte heller kunde grannen förbjudas röka i sin egen bostad. Mannen menade att problemen kvarstod. Hyresnämnden fann att hyresgästen inte förmått visa att något fel fortfarande förelåg som innebar hinder eller men i nyttjanderätten till lägenheten, varför hans ansökan avslogs. Hyresgästen menade att det skulle införas rökförbud i fastigheten. Hovrätten avslår nu överklagandet.

Läs mer på dagens juridikTeknisk förvaltning brf - styrelsens förlängda arm

Läs mer om teknisk förvaltning för brf här.