För en tryggare vardag

Vad innebär den nya mäklarlagen?

Den första juli 2011 trädde den nya fastighetsmäklarlagen i kraft. Här kommer en sammanfattning av vilka förändringar den innebär för bostadsrättsföreningar.

Den första juli 2011 trädde den nya fastighetsmäklarlagen i kraft. Här kommer en sammanfattning av vilka förändringar den innebär för bostadsrättsföreningar.

Den nya lagen ställer högre krav på insyn i budprocessen, mäklaren ska upprätta en förteckning över de anbud som lämnats samt kontaktuppgifter till budgivarna. Förteckningen ska lämnas till både säljare och köpare.

Mäklaren ska också uttryckligen i lagen skriva i objektsbeskrivningen vilka gemensamhetsanläggningar som finns, driftskostnader, samt om det upplåtits mark i anslutning till bostadsrätten. Mäklaren ska också tillhandahålla den senaste årsredovisningen från föreningen samt föreningens aktuella stadgar. Köparen ska meddelas skriftligt om undersökningsplikten. Mäklaren får rätt att sälja kringtjänster, men de ska ske inom god fastighetsmäklarsed och intäkterna ska vara "obetydliga".

Att tänka på för föreningen för att underlätta försäljning av lägenheter i föreningen kan vara att ha en särskild sida på sin hemsida där mäklaren kan hitta uppgifter om gemensamhetsanläggningar (t.ex. uthyrningslägenhet, festlokal, bastu), och där man kan hämta hem aktuell årsredovisning och stadgar.

Vill du veta mer om ekonomisk förvaltning?

Läs mer om AdEx Ekonomiska förvaltning för bostadsrättsföreningar här.