För en tryggare vardag

Bostadsrättsinnehavare fick rätt mot skatteverket gällande ROT-avdrag

Kammarrätten har gett en bostadsrättshavare rätt till ROT-avdrag som skatteverket inte godkänt. Den prejudicerande domen innebär att bostadsrättshavare har rätt till ROT-avdrag även om bostadsrättsföreningen anlitat byggentreprenören och sedan vidarefakturerat medlemmarna.

Enligt skatteverket var det bostadsrättsföreningen, och inte bostadsrättsinnehavaren som skulle anses som utförare av arbetet, så denna fakturerat mannen samt mottagit betalningen. Kammarrätten bifaller nu mannens överklagan och menar att mannen med sina bifogade specificerade fakturor och kassakvittering från bank har visat att han har haft utgift för sådant arbete som berättigar till skattereduktion.

Behöver din förening hjälp med ert byggprojekt?

Läs mer om AdEx byggprojektledning.