För en tryggare vardag

Ekonomi och budget i din bostadsrättsförening


Under hösten arbetar många styrelser med föreningarnas driftbudgetar inför nästa år. Driftbudgetens intäkter och kostnader bör ge ett positivt netto, som ska räcka till att avsätta belopp enligt stadgar eller underhållsplan till föreningens fond för framtida fastighetsunderhåll.


För att åstadkomma detta kan man behöva hålla igen på kostnader som inte höjer fastighetens värde eller ger intäkter. Årsavgifterna kan även behöva justeras i detta syfte. Förutom detta kan det finnas kloka investeringar att göra som genererar intäkter eller sparar in driftskostnader.


Planerat fastighetsunderhåll enligt underhållsplanen som utförs får nästkommande år tas i anspråk ur underhållsfonden. Planering för framtiden behöver förstås göras, så att det finns tillräckliga medel att ta i anspråk. 


Utgå från underhållsplanen - tänk långsiktigt

En bra sak att tänka på när man ska göra budget för kommande år är att ta hänsyn till vilket underhåll som är planerat i underhållsplanen. Vilka kostnader kommer detta att medföra detta år och hur ser det ut framöver. För att slippa obehagliga överraskningar är det bra att arbeta med flerårsbudgetar, gärna 5 eller 10 år framåt i tiden där man har tagit hänsyn till planerat underhåll i underhållsplanen och oförutsedda utgifter för akut underhåll som kan bli nödvändigt.

Realistisk budget

Titta på förra årets utfall, höll man budget? Om inte, varför? Undvik att göra samma misstag i årets budget. Berodde de ökande kostnaderna på ett oförutsett undantag eller var antagandena orealistiska?
Tänk på att budgetera realistiska kostnader för el, värme och snöröjning.

Styrelsen har ansvaret - alla ska vara delaktiga

Många styrelser har olika arbetsgrupper och ibland är det bara ekonomigruppen som arbetar med att ta fram driftsbudgeten för föreningen. Det är viktigt att tänka på att hela styrelsen är ansvarig för budgeten och det är därför bra om alla är delaktiga. Ta in önskemål, synpunkter och förslag från hela styrelsen. Finns det planerade arbeten som inte finns med i underhållsplanen som man behöver ta hänsyn till? 


Ställ krav på din ekonomiska förvaltare. I slutändan är det alltid styrelsen som är ansvarig för föreningens budget, därför har man också rätt att ställa krav på sin ekonomiska förvaltare att få bra underlag med hög detaljnivå så att styrelsen har möjlighet att göra en realistisk budget. Budgeten är styrelsens verktyg för kunna styra verksamheten i föreningen under åren. Man fastställer ramverket också för förvaltningens arbete.