För en tryggare vardag

Fastighetsägaransvar


Det mest övergripande styrelseansvaret är det som kallas för "egenkontroll".

Där innefattas allt som har med fastighetens säkerhet och miljö att göra. Det finns dels delar som omfattas av lagstiftning, såsom systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och obligatoriskt ventilationskontroll men också andra ansvarsbitar såsom inomhusmiljö, hissar, buller och lukt.


Varje fastighetsägare måste utifrån fastighetens förutsättningar göra en riskinventering och se till att regelbundet kontrollera de risker som finns i fastigheten. Vissa delar av egenkontrollen kan man lägga ut på externa företag, andra måste styrelsen själva kontrollera. Ansvaret för fastighetens egenkontroll ligger alltid hos styrelsen och kan inte delegeras.

Egenkontroll för fastighetsägare

Läs mer om egenkontroll för fastighetsägare här.