För en tryggare vardag

Information till medlemmarna - vad ska man tänka på?


En av styrelsen största arbetsuppgifter är att hålla föreningens medlemmar informerade om aktuella arbeten och projekt i föreningens fastigheter.


För de allra flesta föreningar räcker det inte med det som är obligatoriskt enligt stadgarna - kallelse till årsstämma och årsredovisning.

Har föreningen en egen hemsida är detta en naturlig plats att på ett enkelt sätt nå ut med information till alla. Men det gäller också att hemsidan uppdateras så pass regelbundet att medlemmarna tar för vana att regelbundet söka information på hemsidan.


När föreningen står inför större projekt, som t.ex. stamrenovering blir det ännu viktigare med information. Det är bra om man utser en person eller en grupp i styrelsen som har ansvar för informationen och inte litar på att entreprenören ska hantera detta. Kanske behöver man ta hjälp utifrån för att få fram bra och lättförståelig information om projektets olika delar och kontinuerlig information om hur arbetet fortskrider och eventuella problem efter vägen.


Tänk på det här:

• Skriv den viktigaste informationen först.

• Stapla inte fakta på varandra, använd ett enkelt språk.

• Undvik pekpinnar!

• Begränsa er inte till ett sätt att informera, olika människor tar till sig information på olika sätt.


Läs mer om medlemsinformation i bostadsrättsförening här.