För en tryggare vardag

Vad innebär det att vara ordförande i bostadsrättsföreningens styrelse?


Styrelsearbetet regleras av bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen samt föreningens stadgar. Styrelsen måste enligt lagen om ekonomiska föreningar utse en ordförande. 

Ordförandens uppgift är att sammankalla styrelsen till styrelsemöten och att leda dessa möten. Det är också ordföranden som ska justera mötesprotokollen tillsammans med en annan styrelseledamot. Ordföranden har också utslagsröst om det i styrelsen skulle bli lika i en omröstning.

Ansvaret i styrelsen är solidariskt – dvs. alla ledamöter i styrelsen har samma ansvar och vem som helst av dem kan ställas till svars om föreningen skulle brista i sitt ansvar som fastighetsägare. Trots detta är det vanligare att det just ordföranden som åtalas vid olyckstillbud i föreningen. Vissa ansvarsområden kan delegeras ut till t.ex en anlitad entreprenör.Läs mer om Systematiskt brandskyddsarbete här
Läs mer om bostadsrättsföreningens ansvar för riskhantering här.