För en tryggare vardag

Vattenskada i bostadsrättsförening


Som styrelse i en bostadsrättsförening har man ansvar för att planera och bevaka det yttre underhållet av fastigheterna. Att förebygga och åtgärda de vattenskador som kan uppstå av läckande tak, t.ex. Men att arbeta proaktivt för att informera sina medlemmar om sitt underhållsansvar kan också hjälpa till att minska föreningens kostnader för vattenskador.


Ett problem i äldre fastigheter är de lägenheter som har äldre badrum som inte renoverats och inte har tillräckliga tätskikt. Eller för den delen, de som renoverat sinabadrum med fina klinker- och kakelplattor, men inte gjort underarbetet på ett fackmannamässigt sätt.


I den vattenskaderaport som genomförts av vattenskadecentrum framgår att 30 % av alla skador som intraffade 2011 skedde i bad- eller duschutrymmen. I dessa kan ju både ledningssystems-, utrustnings- och våtisoleringsskador uppstå. I köket inträffade 29 % av skadorna, det var framförallt diskmaskiner och kopplingar som orsakade dessa skador.


Den vanligaste skadeorsaken är läckage mellan tätskikt och golvbrunn i badrummet.


Golvbranschens våtrumskontroll

GVK- golvbranschens våtrumskontroll ger ut de branschregler som ska följas för att undvika vattenskador. Kanske något att dela ut på nästa medlemsaktivet?


Branschregler för säkra våtrum


Här kan du få svar på dina frågor om renovering av våtrum