För en tryggare vardag

Ekonomisk förvaltning brf

AdEx erbjuder ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar i hela Sverige. Vi anpassar vår tjänst för att passa er förening. Här nedan kan du läsa mer om hur vår ekonomiska förvaltning ser ut.

Egen Fastighetsekonom

Vi har en ansvarig som har hand om alla delar i bostadsrättsföreningens ekonomi. Det är få som vill ha 3 fastighetsskötare, en för att byta lysrör, en för att laga tvättmaskiner och en för att byta packningar i kranar. Men däremot är det många ekonomiska förvaltare som har en ekonom för kundreskontran i brf, en för leverantörsreskontran och en för lånehanteringen i er brf. Vi tror att det är en fördel för Er att ha en kontaktperson som kan svara på frågor både från de boende om hyror och avgifter men också på frågor från er i styrelsen rörande andra delar av bostadsrättsföreningens ekonomi.

Vi har ett arbetssätt där vi jobbar med helheten, det blir också en mer givande arbetsmiljö för våra anställda som har sina "egna" bostadsrättsföreningar att ta hand om.

Insyn och handlingsfrihet

Via vår ekonomiportal styrelsewebben kan styrelsen ta del av ekonomirapporter och bokföringsutdrag kontinuerligt. På så sätt blir det lätt att hela tiden hålla sig uppdaterad och ta del av informationen på den tidpunkt som passar en själv bäst.

Att byta förvaltare ska vara lätt. Vi har en väl inarbetat organisation för att övergången ska kunna ske så smidigt som möjligt. Vi har erfarenhet av att överta förvaltningsuppdrag och har utarbetat goda rutiner för detta.

Vi vill också att vi själva ska vara lätta att byta ut. Vi tror inte på att låsa fast våra kunder genom att knyta dem till våra egna system, föreningen ska själva äga och ha kontroll på sina viktiga data. Vi föredrar att vara lätta att byta ut, vi vill hellre att våra kunder väljer att behålla oss för att vi levererar bra kvalitet.

Rapporter

Via styrelsewebben kan bostadsrättsföreningens styrelse när som helst ta del av bokföringsutdrag.


Våra periodiserade ekonomirapporter innehåller alltid:

  • Årets budget
  • Budget för perioden
  • Utfall och avvikelse gentemot budget
  • Noter med förklaringar


Utöver detta gör vi också en likviditetsrapport för varje period.
Ekonomisk förvaltning brf

Prova AdEx

Kontakta oss för en offert.Ekonomisk förvaltning i hela Sverige

Läs mer om hur ekonomisk förvaltning på distans fungerar. Vi har en lösning för din bostadsrättsförening oavsett om den finns i Stockholm eller Öresund.