För en tryggare vardag

Bokslutsarbete

Årsredovisningen i en bostadsrättsförening innehåller resultat- och balansräkning som beskriver föreningens ekonomi under verksamhetsåret, årsredovisningen ska också enligt lag innehålla en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen är en beskrivning av viktiga händelser i föreningen under året och vad som planeras framöver. Omfattningen på förvaltningsberättelsen skiljer sig mycket åt mellan olika bostadsrättsföreningar, från 1 - 2 sidor, till 20 - 25 sidor. Förvaltningsberättelsen är föreningens chans att presentera föreningen för gamla och nya medlemmar.Nya idéer för förvaltningsberättelsen

Nu när redovisning enligt K-regelverket gäller kan det också vara aktuellt att utöka årsredovisningen med mer pedagogisk information om föreningens ekonomi. FAR har tillsammans med Bostadsrättsorganisationer tagit fram en idéskrift om hur man kan göra årsredovisningen mer lättläst och transparant.

T.ex. kan man bifoga tabeller med olika nyckeltal baserat på kostnader mer kvm, samt kostnader för planerat underhåll enligt underhållsplanen. Även en flerårig finansieringsplan kan ge en tydligare bild av hur föreningens ekonomi ser ut och om eventuella avgiftshöjningar kan bli nödvändiga längre fram.


Ekonomisk förvaltning brf

Traditionellt redovisar man historisk information som jämförelse till årets. Men i FARs idéskrift föreslås att man också redovisar prognoser för framtida ekonomi. Detta är något som man ofta arbetar med internt i styrelsen, men det är nog inte så vanligt att man har tagit med det i årsredovisningen.

Men visst ger det en tydligare bild av föreningens ekonomi när man också redovisar en långsiktig planering framåt.

ny årsredovisning bostadsrättsförening


En annan stor del för att göra Bostadsrättsföreningars årsredovisningar tydligare är att bifoga bilagor som förklarar vad en bostadsrätt är och hur man läser en årsredovisning.


Ladda ned idéskriften för årsredovisning i bostadsrättsförening från FAR här.Kontaktperson Ekonomisk förvaltning

Vill du veta mer om ekonomisk förvaltning?

Läs mer om AdEx Ekonomiska förvaltning för bostadsrättsföreningar här.