För en tryggare vardag

Teknisk fastighetsförvaltning


Vad är teknisk fastighetsförvaltning?


Teknisk fastighetsförvaltning är allt det som inte innefattas i ekonomisk förvaltning. Vad som ingår beror på vad din bostadsrättsförening behöver. Fastighetsskötsel, felanmälan och drift, men även en förvaltare som har helhetsansvar för din fastighet och är styrelsens förlängda arm både i boendekontakter och myndighetskontakter.


AdEx tekniska fastighetsförvaltning innehåller:

  • Skadehantering
  • Avtal & förhandlingar
  • Boendeservice
  • Störning & avhysning
  • Sidoentreprenörer/nyckelhantering
  • Ärendehantering
  • Arbetsledning
  • Beställning av arbeten
 
 
                                                                

ServiceCenter och Fastighetsskötsel

En av de viktigaste delarna i teknisk fastighetsförvaltning är en fungerande felanmälan och fastighetsskötsel. Vi har egen personal som både sköter handläggning av felanmälningar och utförandet. Vi har valt att göra en central felanmälan som har hand om alla de fastigheter där vi har teknisk fastighetsförvaltning.


Modern fastighetsskötsel

Våra fastighetsskötare och tekniker har väl utrustade servicebilar. Vår personal hanterar serviceordrar och avrapportering direkt i sin iphone för snabb och effektiv hantering. Vi försöker förse våra fastighetsskötare med rätt verktyg för att de ska behöva använda så lite tid som möjligt till administration och istället kunna ägna sig åt det som de är bäst på - att sköta om fastigheterna.


Våra fastighetsskötare får alltid höga betyg av de boende i våra årliga NKI-undersökningar. Servicekänsla och proffsighet är något som utmärker deras arbete.


Förebyggande underhåll

Vi försöker alltid att arbeta förebyggande så att allvarliga fel aldrig hinner uppstå. Målet är att trasiga lampor och kärvande portar ska åtgärdas innan någon boende har hunnit ringa för att anmäla. Till vår hjälp har vi ronderingsscheman som utefter varje avtal reglerar efter vilken frekvens olika byggnadsdelar ska kontrolleras.

ServiceCenter - felanmälan

Hjärtat i vår verksamhet är ServiceCenter som tar hand om felanmälningar, tidsbokningar och boendeinformation till alla våra kunder. Att felanmälan fungerar bra är en väldigt viktig del av teknisk fastighetsförvaltning. Vårt ServiceCenter är alltid tillgängligt och här ska man alltid kunna vända dig för att få information och hjälp med att anmäla fel i fastigheten.

Statistik

Systemet gör det möjligt att redovisa statistik på periodens felanmälningar, vilket typ av fel som är mest frekventa och om felanmälningarna på ett visst objekt har förändrats jämfört med samma period föregående år t.ex. ServiceCenter tar också hand om tidsbokningar och information till boende om vad som händer i fastigheten.    

Teknisk och administrativ fastighetsförvaltning

Förvaltare

Den tekniska fastighetsförvaltningen är styrelsens förlängda arm.

Förvaltaren ser till att styrelsens beslut blir utförda.

Den tekniska fastighetsförvaltningen innefattar all teknisk skötsel av fastigheten - fastighetsskötsel och drift, men minst lika viktig är den administrativa delen som handlar om att hantera boendefrågor,

störningar, myndighetsbeslut och sidoentreprenörer.


Förvaltarrapport

Förvaltaren lämnar rapport över inkomna ärenden till styrelsen kontinuerligt, oftast 1 gång i månaden i samband med driftsmöten/styrelsemöten. På så sätt har styrelsen full kontroll på allt som pågår i fastigheten. Varje ärende är lätt att följa från start till avslut. Det kan handla om allt från skador på fastigheten till medlemsärenden.

Förvaltningsassistent

På många av våra bostadsrättsföreningar där vi har teknisk fastighetsförvaltning har vi ett lokalt förvaltningskontor där boende kan få hjälp under vissa öppettider. På andra tar vi hand om medlemsärenden på telefon eller på vissa bestämda besökstider. 
AdEx förvaltningsassistent har hand om öppettider och telefontider och alla löpande boendeärenden.

Register och administration

AdEx sköter bostadsrättsföreningens lägenhetsregister vilket omfattar register över pantsättning och överlåtelsehandlingar. Lägenhetsregister med aktuella överlåtelser och historik på tidigare ägare finns både fysiskt och digitalt i vår lägenhetsdatabas.

Vi sköter dessutom upprättandet av kontrolluppgifter, överlåtelser av bostadsrätter, styrelseregistrering med mera.

Stämma och medlemsinformation

Förvaltningen är naturligtvis ett stöd till styrelsen när det gäller information till medlemmarna. Vi hjälper också till att förbereda varje årsstämma.
Förvaltningen håller hyresgäster och bostadsrättshavare informerade om allt som rör förvaltningen av deras bostad.
Prova AdEx

Kontakta oss för en offert.