För en tryggare vardag

Projektledning bostadsrättsförening


Projektledning bygg

Projektledaren ansvarar för allt som sker i projektet, att allt blir klart i tid, till budgeterad kostnad och förväntad kvalitet. Undvik tvist i entreprenader, se till att avtal följs och att besiktningsanmärkningar åtgärdas. Ta hjälp av AdEx erfarna projektledare för att få ordning på ert nästa byggprojekt.
byggprojektledare

Vi har erfarna byggprojektledare för alla typer av entreprenader i en fastighet såsom:

 • Stamrenovering
 • Stambyte
 • Energioptimering
 • Ventilation och VVS
 • Passersystem
 • Brandlarm och nödljus
 • Förtätning
 • Ombyggnader


BAS-P

Vi har projektledare med BAS-P kompetens, vilket innebär att man tidigt kan få med arbetsmiljötänket i projekten. Vid många projekt är det obligatoriskt för byggherren att utse en BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare). Vi hjälper gärna till i alla faser av projektet från förstudie via upphandling till produktion.

Urval av pågående projekt:

 • Stambyte i kulturmärkt fastighet med kvarboende
 • Projektledning byte av 25 st FTX aggregat samt 8 UC
 • Tilläggsisolering och ombyggnad av 70-tals fastighet till ”passiv hus”
 • Stamrenovering
 • Installation av passerssystem
 • Utredning av tappvatten och avloppsnät
 • Styr och reglersystem för bostadshus (901 lägenheter)
 • Projektledning Nödljus och utrymningslarm garagePacta sunt servanda- avtal ska hållas

Det underlättar om man har tydliga avtal som hänvisar till standardavtal, t.ex. ABT och ABK. Dessutom är det nödvändigt att den som håller i projektet kan tolka avtalsvillkoren och ställa krav på att entreprenören uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet. 
Projektledning bygg


Kontaktperson projektledning

Kontakta vår projektledare för mer information om hur AdEx kan hjälpa till 
med ert projekt.