För en tryggare vardag


Många söker inte tillstånd för renoveringar

Tillstånd krävs för de flesta större ingrepp i lägenheterna, som t.ex. att flytta avlopp, ändra planlösning genom att riva eller sätta upp väggar etc. Alla vet inte om detta, utan renoveringar görs utan styrelsens vetskap. Det innebär att styrelsen har en dålig kunskap om lägenheternas skick och när en skada uppstår kan det vara svårt att utkräva ansvar när man inte vet vem som har gjort vad i lägenheten.

Ett sätt att både få säkrare renoveringar och fler som söker tillstånd för sina renoveringar är att göra det värt det för medlemmarna att ta kontakt med föreningen i förväg.

Hjälp medlemmarna att göra säkra renoveringar


AdEx har tagit fram en produkt vi kallar RENOVERINGSPLAN. Den innehåller information om alla olika tänkbara renoveringar i just er fastighet och ger instruktioner och rekommendationer på produktval och metoder för säker renovering och tillbyggnad.

Renoveringsplanen läggs upp som en ifyllbar pdf, till exempel på föreningens hemsida. När medlemmen har fyllt i pdf:en och bifogat de handlingar som krävs, beroende på vad som ska göras har hen en färdig beskrivning att lämna till sin entreprenör. Säkrare för medlemmen och säkrare för styrelsen som får koll på vad som görs och att det görs på rätt sätt.

Komplettera med en statuskontroll vid varje överlåtelse så har föreningen bättre koll på läget!


Offertförfrågan