För en tryggare vardag

Stamrenovering behovsanalys


Behöver du hjälp med att utreda behovet av stamrenovering/stambyte i din bostadsrättsförening?
Eller behöver du hjälp med upphandling av stamrenovering eller stambyte?

AdEx har skapat en modell för upphandling av stamrenovering som handlar om att optimera:

  • pris
  • miljöpåverkan
  • boendepåverkan

Genom vår tekniska kunskap och långa erfarenhet kan vi ge dig det bästa beslutsunderlaget för den stora investering som en stamrenovering innebär. Som fastighetsförvaltare känner vi till din verklighet. vi har kunskap som andra konsulter saknar.


AdEx var tidigt ute med att lägga resurser på att undersöka olika reliningsmetoders miljöpåverkan.

Läs mer om Tony Boding, AdEx i artikeln i Bo Bättre

Här finns en annan artikel om att ställa högre krav på reliningbranschen i Bo Bättre.
stamrenovering

Rätt metod på rätt plats


AdEx ger dig en överblick över vilka alternativ som finns på marknaden och vilka som håller måttet vad gäller garantier, hållbarhet och miljöpåverkan. Relining, infodring, rör i rör eller stambyte är alla metoder som kan fungera olika bra på olika delar av din fastighet.

AdEx är oberoende part och förespråkar ingen specifik metod eller entreprenör. Behovet styr vilken metod som skall användas. I en förening där badrum och kök är i behov av renovering kan stambyte vara att föredra.  


Förstudie, upphandling, projektledning


Stamrenovering är troligen en av de största projekt som du som styrelseledamot kommer att vara med och besluta om i din förening. Vill du känna dig säker på att få rätt styrning på projektet och rätt beslutsunderlag för att kunna göra den bästa upphandlingen ska du ta hjälp av AdEx behovsanalys.
Visar förstudien att er förening behöver gå vidare med en stamrenovering kan vi även hjälpa er förening med upphandling av entreprenaden och projektledning.Offertförfrågan Stamrenovering