För en tryggare vardag

Underhållsplan bostadsrättsförening


AdEx hjälper bostadsrättsföreningar att ta fram underhållsplan. Underhållsplanen är ett viktigt verktyg för att planera föreningens drift och ekonomi.


Detta ingår i underhållsplan

 • Uppdatering av obegränsat antal Fastigheter och Underhållsplaner
 • Möjlighet att skapa, redigera och ta bort Fastigheter
 • Möjlighet att skapa, redigera och ta bort Underhållsplaner
 • Möjlighet till lägga in både investering och underhållsåtgärder.
 • Arkivering av utfört underhåll  som innehåller kostnad dokumentation samt hänvisningar till Besiktning, entreprenörer, garantihandlingar m.m.
 • Support via mail och telefon 09-16 vardagar.
 • Fri backup och uppdateringar av systemet.

Detta ingår i upprättande/uppdatering underhållsplan

 • Underlag för upprättande/uppdatering av underhållspunkter föregås alltid av 
besiktning av fastigheten.
 • Utskrift och distribution av årlig underhålls- och investeringsplan.
 • Möte och genomgång med styrelsen

Detta ingår vid årsabonnemang

 • Årlig besiktning av fastigheten.
 • Genomgång av befintliga punkter
 • Revidering efter besiktning
 • Utskrift och distribution av årlig underhålls- och investeringsplan.
 • Möte och genomgång med styrelsen
 • Vi tar fram ovanstående inför ert budgetarbete.


Vi arbetar med webb-verktyget Planima


Sparar tid

Planima innehåller en mängd underhållsåtgärder och ger snabbt automatiska förslag som hjälper dig att bygga upp din planering. Med smidig redigering, mallar, automatisk import och massbearbetning behöver du aldrig göra om samma sak två gånger.

Oslagbar överblick

Allt arbete sker i en enda vy som ändras i realtid när du arbetar i systemet. Tack vare alla visuella element blir planen både överblickbar och rolig att jobba med.

Lätt att använda

Planima kräver ingen utbildning och har ett gränssnitt som alla förstår. Detta gör att alla kan arbeta tillsammans i systemet oavsett bakgrund och IT-vana.

Passar alla

Oavsett om du äger en eller hundratals fastigheter så passar Planima ditt arbete. Struktur och kategorier anpassas lätt och systemet fungerar i de flesta operativsystem och webbläsare.

Prova AdEx

Kontakta oss för en offert.