Driftstörning i sophämtningen

Det är stora förseningar i sophämtningen i Stockholm stad pga vild strejk hos en av entreprenörerna och där 70 anställda sedan sagt upp sig. Annan hämtpersonal arbetar intensivt för att hämta hushållssoporna men är inte ikapp.

AdEx kommer att underlätta för sophämtarna genom att öppna soprum och ställa ut kärl.

Vi ber boende minska på sopmängderna genom att vara extra duktiga på att sortera ut förpackningar till återvinnning.

Containrar avsedda för hushållssopor har ställt ut på visa platser, t.ex.på återvinningscentralerna. 

Läs mer på Stockholm vattens hemsida.

Här kan ni se vilka områden som är drabbade av förseningar i sophämtningen

Akut?
Ring oss direkt

08-502 573 40